Category Archives: Yayasan B3

Yayasan Baitussalaam Buaran Baru

Dalam rangka membangun Menagement  Modern (Menejemen yang Handal)  bagi  Pengelolaan   Masjid  Baitussalaam, telah dibentuk  Yayasan bernama “ Yayasan Baitussalaam Buaran Baru” atau disingkat YB3.   Akta Pendirian  YB3 Nomo : 63 tanggal 12 Juni 2014.  Notaris Rusman SH, SK Menkeh dan  HAM Republik Indonesia No. C-187.HT.03.01.TH.2002 Tgl 18 Maret 2002 Jl. H.M. Joyomartono No.36  (Depan Bekasi Trade Center) Bekasi Timur Kota Bekasi.

Pendiri  dan sekaligus sebagai Pengurus Yayasan Baitussalaam Buaran Baru dengan susunan Pengurus  sbb. :

 • Pembina              :  Tugiyo (almarhum)
 • Pengawas           :  Yayan  Susanto
 • Ketua                    :  Astokhari  Amani
 • Sekretaris            :  Supardi  Madkamar
 • Bendahara          :  Nursal  Syamsuddin

Yayasan mempunyai maksud  dan tujuan dibidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan  menjalankan kegiatan   sebagai berikut  :

Di Bidang   Sosial  :

 • Lembaga Pendidikan formal dan non formal
 • Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Werda
 • Memberi  bantuan dalam rangka mengentaskan kemiskinan

Di Bidang Keagamaan  :

 • Mendirikan dan mengelola sarana ibadah
 • Menyelenggarakan Majelis Taklim
 • Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah
 • Meningkakan  pemahaman keagamaan
 • Melaksanakan bimbingan Umrah dan Haji

Di Bidang  Kemanusiaan  :

 • Memberi  bantuan kepada korban bencana alam
 • Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.

Secara  bertahap Program yang telah, sedang  dan akan dilaksanakan  :

 • Lembaga Pendidikan non formal
 • Mendirikan dan mengelola sarana ibadah dengan Pembangunan Pengembangan Masjid Baitussalaam.
 • Menyelenggarakan Majelis Taklim
 • Menerima dan menyalurkan amalm zakat, infaq dan sedekah
 • Meningkakan  pemahaman keagamaan