Category Archives: masjid

Perancang Pembangunan Pengembangan Masjid Baitussalaam

Pengurus DKM Baitussaalaam atas nama Ummat Islam, Jamaah Masjid Baitusslaam, mengucapkan terima kasih kepada yang telah berjasa dalam pembangunan dan perancang Pembangunan Pengembangan Masjid Baitussalaam lebih baik masa kini hingga mendatang :

  1. Bapak Dedi Kurniadi
  2. Bapak Subandi
  3. Bapak H. Djamari
  4. Bapak Priyo Basuki
  5. Bapak Erdi Priyanto
  6. Bapak  H. Julian Anwari
  7. dkk

Bangunan Masjid Baitussaalaam Kondisi Sekarang

SAM_0044   SAM_0046   SAM_0047

SAM_0057   SAM_0058   SAM_0059

Pembangunan Pengembangan Masjid Baitussalaam Tahap I,

Kondisi sedang dilaksanakan.

SAM_0060

IMG

Gambar  : 1   Gambar : 2    Gambar : 3   Gambar : 4

SAM_0015

SAM_0016

SAM_0017

SAM_0018

SAM_0022

SAM_0023
SAM_0025 SAM_0026

SAM_0017

SAM_0018

SAM_0019

SAM_0020

SAM_0021

SAM_0022

SAM_0023

SAM_0024

SAM_0025 SAM_0026 SAM_0027

BACA DULU DAFTAR  AMAL JARIAHMU

Pembangunan Pengembangan Masjid Baitussalaam Tahap II.

Sedang dalam disain menyeluruh (global) Pembangunan Pengembangan Masjid Baitussalaam oleh tenaga ahli Bapak  Erdi Priyanto bersama  Tim-nya.

 

CATATAN  :

  1. Disarankan  Tim Perancang Pembangunan Pengembangan  Masjid Baitussalaam, melakukan presentasi / pemaparan gambar secara detail kepada para jamaah, kemungkinan ada masukan untuk melengkapinya. setelah sempurna gambarnya, baru dimulai pekerjaan pembangunannya.
  2. Disarankan  perlu penanganan  solusi terbaik terhadap keberadaan Pipa  Saluran Air  yang  masuk area tanah (kintal) Masjid Baitussalaam.  Diharapkan kesadaran yang tinggi dari pemilik rumah seiring rencana Pembangunan Pengembangan Masjid Baitussalaam. Paling aman dunia dan akherat, pembuatan saluran air  masing2 yaitu pemilik rumah membuat saluran air di area tanah (kintal) sendiri  dan juga Masjid membuat  saluran air di area tanah (kintal)  Masjid Baitusaalaam sendiri pula. Ini hanya saran.

 

 

 

 

 

 

 

Masjid sentral Kemajuan Ummat Islam

Kemajuan Ummat Islam dimulai dari Masjid seperti diteladani oleh Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekkah ke Madinah, terlebih dahulu dibangun Masjid.  Beliau melaksanakan sholat  di masjid, berdakwah di masjid dan melaksanakan amalan sholihan di bidang ekonomi dan kemasyarakatan juga di masjid.

Masjid sebagai tempat beribadah ummat  Islam  memiliki fungsi  yang  beragam, baik untuk menjalankan ibadah ukhrawi maupun  ibadah duniawi. Masjid sebagai tempat  sholat, dikunjungi oleh ummat Islam minimal 5 kali setiap hari, dari sejak Subuh di pagi hari sampai Isya’ di malam hari. Pada setiap hari jum’at, ummat Islam berbondong-bondong mengunjungi masjid untuk melaksanakan sholat Jum’at. Dan ketika seorang muslim  meninggal dunia, jenazahnyapun di sholatkan di masjid. Begitu pula ketika akan menunaikan ibadah haji, keberangkatan seharusnya berawal pula dari masjid.

Fungsi masjid utama lainnya adalah masjid sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pendidikan keagamaan, masjid sebagai tempat bermusyawarah kaum muslimin, masjid sebagai tempat konsultasi kaum muslimin, masjid sebagai tempat kegiatan remaja Islam, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pernikahan, tempat pengelolaan Shodaqah, Infaq dan Zakat .   Pendek kata, Seyogyanyalah kehidupan ummat Islam selalu berawal dari masjid dan berakhir di masjid.

Jika masjid  dijadikan titik tolak dari semua perbuatan maanusia, maka Insya Allah manusia dapat mendapat taufiq dan hidayah dari Allah SWT, sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam surat At Taubah ayat 18 yang berbunyi :

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat  petunjuk”.

Jadi, jangan  berharap akan memperoleh petunjuk, hidayah atau inayah, apabila kita tidak berbuat untuk memakmurkan msjid.  Memakmurkan masjid adalah suatu kebutuhan yang mutlak bagi setiap pribadi muslim agar diinya senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berusaha merubahnya atau berusaha mendapatkan petunjuk itu.

Oleh karena itu, jadikanlah masjid sebagai benteng aqidah ummat, hindari perpecahan dan perbedaan-perbedaan di antara pandangan dan  faham para jamaah atau pengurusnya. Islam itu satu, maka arahkan pandangan pada titik tuju yang satu sehingga benar-benar  terwujud konteks ummatan wahidah. Jadikan masjid sentral dari segala keperluan masyarakat, termasuk pembinaan generasi muda sebagai generasi penerus ummat Islam.  Dengan demikian akan tercipta  generasi yang sangat berguna bagi agama, nusa dan bangsa Indonesia.